وقت سفارت لوکزامبورگ

کشور لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپا و همچنین عضو پیمان شینگن می باشد به همین دلیل برای سفر به لوکزامبورگ نیاز به اخذ ویزای شینگن دارید . برای تهیه ویزای شینگن لوکزامبورگ ابتدا باید نسبت به اخذ وقت سفارت لوکزامبورگ اقدام کنید. لازم به ذکر است که کشور لوکزامبورگ در ایران سفارت خانه ندارد و به همین دلیل از ایران نمی توان این کار را انجام داد نزدیکترین کشور به ایران برای تعیین وقت سفارت لوکزامبورگ کشور ترکیه می باشد. برای تعیین وقت سفارت لوکزامبورگ باید به ترکیه سفر کنید و به شهر آنکارا رفته و وقت سفارت لوکزامبورگ را تهیه کنید و مدارک تهیه شده را به سفارت لوکزامبورگ جهت بررسی برای صدور ویزای لوکزامبورگ دهید.

بعد از اینکه وقت سفارت لوکزامبورگ از طرف سفارت برای شما تعیین شد باید در روز مقرر شده در سفارت لوکزامبورگ حضور پیدا کنید و هرگز دیر نکنید. مدارک تحویلی شما به سفارت در یک جلسه تحلیل شده و صلاحیت شما مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مورد تائید قرار گیرید ویزای لوکزامبورگ برای شما صادر خواهد شد. وقت سفارت برای انجام انگشت نگاری و مصاحبه از فرد متقاضی تعیین می شود.